Broniszewski.pl

Kiedy ziemia w wilgotne zmienia się więzienie, 

Skąd ucieka nadzieja, ten płochliwy stwór, 

Jak nietoperz, gdy głową tłukąc o sklepienie, 

Rozbija się bezradnie o spleśniały mur;